Från Bærtling till Multikonst2 juni 2023 · Utställning

 

Hallands Konstmuseum.jpg

Målning: Olle Baertling, Agra, 1959. © Olle Baertling/Bildupphovsrätt 2023. Baertlingstiftelsen dep, Hallands Konstmuseum, Halmstad. Stol: Arne Jacobsen, Myran, 1952. Vas: Stig Lindberg, Reptil, 1953. Fat: Okänd, 1950-tal.


I höst öppnar Hallands Konstmuseum utställningen Från Bærtling till Multikonst. Utställningen kommer att belysa konstens och konstnärernas förändrade roll efter andra världskriget och hur konstnärerna sökte nya material, uttryck och platser med en önskan om att konstnärlig kvalitet skulle bli en del av allas vardag. Kärnan i denna utställning kommer att vara ett urval verk av Olle Bærtling och andra konstnärer och formgivare som var verksamma vid den här tiden. I utställningen får vi följa den abstrakta konsten från att vara ganska elitistisk till att bli en del av folkhemmet.


Plats: Hallands Konstmuseum, Halmstad
Datum: 23 september 2023–26 maj 2024