X Stäng

Dynamique parisienne

1953

195 x 97 cm

Oil on canvas

(Sold)

(OB-043) Skänkt till svenska Cancerfonden år 2001 och såld på auktion (450'), arrangerad av TV4, Sverige.

The Bærtling Foundation

© Copyright 2014 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com