X Stäng

Irge

1958

195 x 97 cm

Oil on canvas

*

(OB-092) "Kärnsamlingen" Monterad i plexibox! Utställning i Nasjonalmuseet, Oslo 2007. Moderna Museet, Stockholm 2007/08. Chinati Foundation, Marfa 2008/09.
Långtidslån i Halmstad högskola mellan åren 2004 och 2007.

Plac. pall-vägg

The Bærtling Foundation

© Copyright 2014 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com