X Stäng

Kerok

1957

286 x 2 cm

Sculpture

*

(OB-500)  Omärkt! Ingår i kärnsamlingen

4 delar; 2 spröt fast på bottenplatta + 3 lösa spröt. Bottenplatta 44x48 cm. (U-nr 15)

Exhibition in Kiel 2001. Denise René, Paris 2003, Fullersta Stockholm 2005. Nasjonalmuseet, Oslo 2007. Moderna Museet, Stockholm 2007/08