X Stäng

Realités noires

1951

122 x 91 cm

Oil on canvas

*

(OB-223) "Kärnsamlingen" Utställning i Kiel 2001. Exhibition in Mjellby, Halmstad 2003.

The Bærtling Foundation

© Copyright 2014 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com