X Stäng

Sergoamaraki

1962

97 x 195 cm

Oil on canvas

*

(OB-241) "Kärnsamlingen" Utställning i Nasjonalmuseet, Oslo 2007. Moderna Museet, Stockholm 2007/08. Chinati Foundation, Marfa 2008/09.

(Small scratch in black field).

HK