Stiftelsen


Lisa Olle 1960.jpg

Lisa von Roxendorff-Baertling och Olle Baertling i sin ateljévåning på Kommendörsgatan 39 i Stockholm 1960. Foto: Robert Hansson © Saxon & Lindströms

Baertlingstiftelsen är en allmänyttig avkastningsstiftelse grundad 1983 av Lisa von Roxendorff-Baertling, änka efter Olle Baertling. Stiftelsen har till ändamål att i Olle Baertlings och Lisa von Roxendorff-Baertlings anda främja den konstruktiva konsten genom att lämna bidrag till utbildning och undervisning av konstnärer. Stiftelsen verkar också för att sprida kännedom om Olle Baertling och hans konstnärskap.

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium, det så kallade Baertlingstipendiet, vilket företrädesvis delas ut till unga konstnärer som arbetar i Olle Baertlings anda. Stipendiesumman är för närvarande 100 000 kronor och ska användas till konstnärlig utbildning. Stipendiater utses av stiftelsens styrelse. Det är inte möjligt att ansöka om stipendium från stiftelsen.

En annan viktig funktion för stiftelsen är att äga och förvalta Olle Baertlings konstnärliga kvarlåtenskap. Stiftelsen har ett omfattande arkivmaterial och en stor samling verk av Baertling. Samlingen består av målningar, skulpturer, grafiska blad, arkitekturmodeller och textilier. I stiftelsens verksamhet ingår att placera verk av Baertling i betydande museisamlingar och hos offentliga institutioner, deponera verk hos museer och institutioner samt medverka till utställningar med Baertlings konst runt om i världen. Stiftelsen fungerar också som en informationskälla för alla som är intresserade av Baertling och hans konst. Inom ramen för stiftelsens verksamhet ingår även att stödja forskning och publikationer om Baertling. Därutöver bidrar stiftelsen till olika aktiviteter som handlar om Baertlings konst.