Presentation

Styrelsen vid 2021 års stipendieutdelning; från vänster Stellan Ellboj, Hans Dyhlén, Mattias Hedwall, Ann Edholm, Håkan Nilsson, stipendiat Inez Jönsson med partner Johannes Hägglund, Marc Aderheim. Lars Nittve ej närvarande.


Bærtlingstiftelsen
 - en kort presentation

Bærtlingstiftelsen, som konstituerades 1983, grundades av Olle Bærtling och hans hustru Lisa von Roxendorf-Bærtling, Stockholm. Den är en allmännyttig stiftelse som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län. Se stiftelsens stadgar.

Stiftelsen har till uppgift att sprida kännedom om Olle Bærtlings konstnärliga verksamhet samt i hans anda främja den konstruktiva konsten. Detta sker bl.a. genom stipendier och understöd till konstnärer, samt aktivt bidrag till organiserande av utställningar på museer och institutioner, inom och utom landet. Sålunda har verk av Olle Bærtling bl.a. ställts ut på museer i Bottorp, Eindhofen och Lübeck under 1983-1984. Utställningar har också ägt rum i Sverige på Konstakademien, Millesgården och Skulpturens Hus i Stockholm, samt i Kalmar konstmuseum. Verk av Bærtling har vidare utställts på museer i Helsingfors och Reykjavik under 90-talet. Under 2000-talet har ett flertal större och mindre Bærtling-utställningar ägt rum med aktivt bistånd från stiftelsen, bl.a. i Nasjonalmuseet (Oslo), Moderna museet (Stockholm) och Chinati Foundation (Marfa, USA). Under 2010-talet i Kristinehamns konstmuseum och Hallands konstmuseum (Halmstad).