X Stäng

2011 - Cajsa Holmstrand

Born: 1951 

Education:
Capellagården-School of craft and design, Vickleby, Sweden
University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Swedwn.

Representation/Public works:

The Hospital of Huddinge 1981
The Hospital of Karolinska, Stockholm 1986
Post terminal Gothenburg 1986
Akademiska sjukhuset Uppsala (hospital) 1988
Post terminal Helsingborg 1989
The bar of the theatre, Stockholm´s Stadsteater 1990
Knutpunkten Helsingborg´s station 1991
The University of Luleå 1993
Stureby School Stockholm 2000.

Characterization:
Since the 70's she has been interested in the possibility of making the Pythagoras theorem valid for a three-dimensional image. She has been dealing with relations between a different number of cubes which generated an enormous number of beautiful and exciting works of art. 

Hon fick specialpriset 2011 för en framstående konstnärlig verksamhet i den konstruktiva traditionen.

Hennes konst är en vacker och njutbar konsekvens av arbetet med att konstnärligt gestalta en av de äldsta och mest kända formler i geometri, Pythagoras sats eller Fermats gåta.


"Vikbart Gul", 2009, screen printing, 50x33cm
 
"Pythagoras red", 2009, screen printing, 90x35cm
 

"Pythagoras(1)", 1999, screen printing, 50x35cm
 
"Pythagoras(2)", 1999, screen printing, 50x35cm
 

"Pythagoras(3)", 1999, screen printing, 50x35cm
   

The Bærtling Foundation

© Copyright 2018 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com