X Stäng

2016 - Patrik Aarnivaara

Patrik Aarnivaara bor och arbetar i Malmö.

Hans konstverk omfattar ett flertal medier, som skulptur, fotografi, video och text. Han undersöker vad som händer mellan användare och optiska föremål, i vad som bäst kan beskrivas som en kalibreringsprocess - med särskilt fokus på vad som händer i våra sinnen och kroppar när vi anpassar oss till dessa föremåls tempo, funktion och rytm.

Utbildning:

2014 Ateljéstipendium Iaspis, Stockholm

2013 HIAP- Helsinki International Artist Programme

2012 Svenska institutet, Paris

2011 Kulturetage Oldenburg

2005 - 07 Magisterexamen i Fri konst, Konsthögskolan, Malmö

2003 - 05 Kandidatexamen i Fri konst, Konsthögskolan Valand, Göteborg

2002 - 03 Kandidatutbildning i Fri konst, Goldsmith College, London

 

Samlingar:

Collections Kunstschatz der Humboldt-Universität, Berlin.

Uppsala konstmuseum, Uppsala

 

Offentlig utsmyckning:

2013 “Tidsglänta”

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur. Uppsala

http://www.statenskonstrad.se/en/konst/tidsglanta

 

 

Patrik Aarnivaara (f. 1977) får Bærtlingstipendiet 2016.

Under det senast decenniet har Aarnivaara undersökt gränszoner mellan teknologi, fotografi och skulptur genom konstverk vilka på olika vis aktiverar betraktaren. Genom Aarnivara får Bærtlings futuristiska teser om ”rymdålderns konst” en dagsaktuell pendang: I likhet med Bærtling intresserar sig Aarnivaara för hur teknologier och material formar den egna tiden. Detta är något som bägge konstnärer också närmat sig genom en avskalad estetik som är på en gång stramt kontrollerad och öppet expansiv.

 

The Bærtling Foundation

© Copyright 2014 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com