X Stäng

2017 - Erika Bergström

Född 1986 i Stockholm
Är verksam och bor i Stockholm

Erika Bergström har under de senaste åren arbetat med ämnet måleri 
som arena och fenomen, men framförallt genom den fysiska handlingen - måleri.
Hon använder sig av okonventionella materialval och metoder för att förmedla
samtida måleriska gester och berättelser. Ett monumentalt abstrakt måleri som
närmar sig det minimalistiska. Dessa stora målningar installeras på ett sätt där
hon både bekräftar platsens egenskaper samtidigt som hon undersöker hur vi
kan förstå ett rum, på ett nytt sätt. Bergström undersöker hur färgen och materialet
påverkar vad betraktaren känner och tänker när man får möta dessa målningar, kropp mot kropp.

 

Utbildning:
2015-2018 MA Fine Arts year Konstfack, Stockholm, Sweden
2012-2015 BFA, Konstfack, Stockholm, Sweden
2010-2012, Pernbys Målarskola, Stockholm Sweden
2009-2010, Norra konstskolan, Sundbyberg, Sweden

 

Erika Bergström har visat en imponerande vilja till att utforska måleriet utanför dess begränsningar, mycket i den anda Olle Bærtling arbetade när han beskrev sina konstverk i termer av öppen form. Bærtling försökte hela sin karriär tänka måleriet, skulpturen och arkitekturen som delar av en större, sammanhängande värld (de är samma andas barn, som han skrev). Erika Bergström strävar mot att expandera måleriet ut i en rumslighet, där hon sekventiellt och seriellt (liksom Bærtling) upprepar vissa former samtidigt som hon förskjuter innehållet gradvis. Resultatet är kompositioner som talar till kroppen, lika mycket som till ögat.

 


Utan titel

Utan titel

Utan titel

The Bærtling Foundation

© Copyright 2018 by Bærtling all rights reserved.
info@baertling.com